Diensten

Onze onderneming heeft specialismen in huis die variëren van advies tot realisatie en van project- tot procesmanagement. Wij leiden discussies, schrijven visies, geven presentaties en trainingen. Maar voeren ook uit of voeren de regie over de uitvoering van Domoticaprojecten.

Voor de uitvoering van projecten werken wij intern alsmede extern samen met professionals op allerlei gebied. Bij elk project is er één aanspreekpunt voor de opdrachtgever die alle nodige werkzaamheden coördineert; de projectleider.

diensten